Huurachterstand

We vragen u om de huur voor de eerste dag van de nieuwe maand te betalen. Lukt dit niet? Dan sturen we u een betalingsherinnering.


Voorkom problemen en neem bij een betaalachterstand zo snel mogelijk contact met ons op. We zoeken dan samen met u naar een passende oplossing. We kunnen bijvoorbeeld een betalingsregeling afsluiten om de achterstand in maandelijkse termijnen af te lossen. Of we brengen u in contact brengen met een schuldhulpverleningsorganisatie.

Direct een betalingsregeling afsluiten

Voorwaarden voor afsluiten betalingsregeling

Aan het afsluiten van een betalingsregeling zijn voorwaarden verbonden. Deze leest u hieronder.

  • De betalingsachterstand mag niet verder oplopen. Naast het (termijn)bedrag betaalt u de maandelijkse huur op tijd. Dit betekent dat ook dit bedrag op de eerste dag van de maand op onze rekening staat.
  • Zolang de betalingsregeling loopt, kunt u geen uitstel van betaling aanvragen.
  • U betaalt het termijnbedrag van de betalingsregeling voor de eerste dag van de maand. Betaalt u te laat of niet? Dan vervalt de betalingsregeling en is het resterende bedrag direct opeisbaar.

Lukt het u om welke reden dan ook niet om de afspraken na te komen? Dan schakelen we een deurwaarder in. De kosten voor de deurwaarder tellen we op bij uw huurschuld.