Uw huurcontract wijzigen

Wijzigt uw woonsituatie? Gaat u bijvoorbeeld trouwen, scheiden of overlijdt uw partner? Dan kan er van alles veranderen. Hieronder leest u per situatie wat dat voor u betekent. Ook kan een verandering in uw woonsituatie gevolgen hebben voor eventuele toeslagen. Op de website van de Belastingdienst leest u er alles over.

Trouwen of geregistreerd partnerschap

Gaat u trouwen of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Stuur ons dan een kopie van de akte. Uw partner wordt dan wettelijk medehuurder en heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Voorwaarde is wel dat u beiden in de woning woont.

Samenwonen of medehuurderschap

Gaat u samenwonen? Dan hoeft u in eerste instantie niets te doen. Woont u minimaal twee jaar samen, staat u beiden ingeschreven op uw adres en voert u al twee jaar een gemeenschappelijke huishouding? Doe dan schriftelijk een aanvraag voor medehuurderschap.

Medehuurderschap voor inwonende kinderen?

Een kind kan geen medehuurder worden van zijn ouders, omdat een relatie tussen ouder en kind niet wordt gezien als een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Een kind blijft namelijk doorgaans niet voor altijd bij zijn of haar ouders wonen. Inwonende kinderen kunnen alleen in hele bijzondere situaties medehuurder worden. Neemt u in dit geval contact met ons op.

Scheiden of uit elkaar

Gaan u en uw partner uit elkaar en blijft één van jullie in de woning wonen? Laat het ons dan weten. Als u de woning wilt blijven huren, geeft u aan ons door wie er in de woning blijft. Kunt u ons de volgende gegevens sturen?

  • Het formulier eenzijdige huuropzegging, met een handtekening van jullie beiden;
  • Een kopie van het echtscheidingsvonnis (als dat van toepassing is);
  • Een kopie van de inschrijving van de echtscheiding in het echtscheidingsregister of een kopie van het verbreking-samenlevingscontract (als dat van toepassing is).
Overlijden

Overlijdt de hoofdhuurder of medehuurder? Dit kan een heftige tijd zijn. We helpen u op weg. Als de hoofdhuurder of medehuurder overlijdt, stuurt u ons dan een kopie van de akte van overlijden met vermelding van uw adres. Als medehuurder wordt u dan meestal automatisch hoofdhuurder. U hoeft u zich dus geen zorgen te maken of u wel in de woning kunt blijven wonen.

Opnieuw huurtoeslag aanvragen

Stond de huurtoeslag op naam van de overledene? Vergeet dan niet om opnieuw huurtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst.

Onderhuur/tijdelijke bewoning

Laat u iemand voor lange of korte tijd bij u in (een deel van) de woning wonen? Bijvoorbeeld omdat u een tijdje naar het buitenland gaat? Dat noemen we onderhuur of inwoning. U vraagt daarvoor vooraf schriftelijk toestemming bij ons aan. U kunt dat doen met het aanvraagformulier inwonen/onderhuur.

Na ontvangst van uw aanvragen maken we een afspraak met u voor een gesprek. Daarin bespreken we:

  • Waarom wilt u iemand bij u laten inwonen?
  • Voor welke periode wilt u iemand laten inwonen?
Bij onderverhuur:
  • Welk deel van de woning wilt u onderverhuren?
  • Waarom wilt u onderverhuren?
  • Voor welke periode wilt u (een deel van) de woning onderverhuren?
  • Tegen welke prijs wilt u (het deel van) de woning onderverhuren?
Hoofdhuurder blijft verantwoordelijk

De toestemming voor tijdelijke bewoning (dit noemen we ook wel huisbewaring) is voor een vooraf bepaalde periode en voor maximaal één jaar. In die periode blijft u als hoofdhuurder verantwoordelijk voor wat er in en met de woning gebeurt. Dat geldt ook voor overlast en andere verplichtingen die in de huurovereenkomst staan. Ook blijft u in alle gevallen de huur betalen. Oosterpoort en de tijdelijke bewoner gaan geen overeenkomst met een contract aan. Vul het aanvraagformulier huisbewaring in.

Persoonlijke gegevens wijzigen

Heeft u een ander e-mailadres gekregen? Dan kunt u dit doorgeven aan ons. Wilt u een e-mail sturen met daarin uw naam en woonadres? Dan regelen wij de rest.

U kunt uw voorletter(s), achternaam en geboortedatum niet zelf bij ons wijzigen.

Een wijziging in uw e-mailadres kunt u doorgeven door ons een e-mail te sturen met vermelding van uw naam en woonadres. Voorletter(s), achternaam en geboortedatum kunt u niet zelf wijzigen. Stuur ons in dat een briefje met daarbij een kopie van het uittreksel van het bevolkingsregister met de juiste naam en geboortedatum. Op dit uittreksel moet uw huidige woonadres staan. Het uittreksel is op te vragen bij de gemeente waar u woont. > tekst nog aanpassen