Huurdersbelangen

We hebben contact met een onafhankelijke huurdersorganisatie. Om een beeld te krijgen van de wensen en behoeften van onze bewoners overleggen we met Huurders Vereniging Woonbelang. We bespreken alle belangrijke onderwerpen, zoals de prestatieafspraken, het huurbeleid, de kwaliteit van onze woningen en de woonruimteverdeling.