Huurverhoging

Elk jaar worden de huren verhoogd. Daarbij stijgt de huur meer voor mensen met een hoger inkomen. Dit heet de inkomensafhankelijke huurverhoging. In 2017 verhoogt Oosterpoort de huur voor de inkomensgroep tot € 40.349,- maar met 1,03%. Dit is bijna de helft van wat toegestaan is.

Wanneer gaan de huren omhoog?

De jaarlijkse huurverhoging gaat in op 1 juli. Vóór 1 mei krijgt u van ons bericht met welk percentage we de 'kale' huur verhogen. Dat percentage is niet voor alle woningen hetzelfde. De jaarlijkse huurverhoging geldt voor de kale huur.

Soms ook hogere servicekosten

We bekijken elk jaar of de servicekosten moeten worden aangepast. U betaalt de servicekosten dan volgens een schatting voor het komende jaar. Achteraf verrekenen we dit bedrag. U krijgt daarover automatisch bericht.

Bent u het niet eens met de huurprijs?

U kunt bezwaar maken tegen de huurprijs, maar dit kan niet zomaar. Kijk voor meer informatie op www.huurcommissie.nl.

Vragen?

Lees hier de antwoorden op de veelgestelde vragen huurverhoging 2017.