Medehuurderschap

Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Als deze vertrekt of overlijdt, wordt u automatisch hoofdhuurder.

Wie kan medehuurder worden? 

  • Bent u getrouwd of geregistreerd partner van de hoofdhuurder en woont u samen in de woning? Dan bent u automatisch medehuurder. Gaat u trouwen of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Stuur ons dan een kopie van de akte. Uw huurcontract wordt dan aangepast.
  • Heeft u een samenlevingscontract? Dan is het niet vanzelfsprekend dat u medehuurder wordt. Dat ligt aan uw situatie en hoe lang u samenwoont.
  • Staat u samen al minimaal twee jaar ingeschreven op uw adres en voert u al twee jaar een gemeenschappelijke huishouding? Dan kunt u schriftelijk een aanvraag doen voor medehuurderschap
  • Kinderen, broers en zussen kunnen geen medehuurder worden. Uitzondering hierop kunnen zijn: inwonende kinderen die ouder dan 35 jaar zijn en altijd bij hun ouders hebben gewoond. 

Hoe wordt u medehuurder?

De aanvraag kunt u alleen schriftelijk indienen. Het aanvraagformulier ondertekent u samen met de hoofdhuurder. Wij toetsen de gegevens en de reden van uw verzoek. U ontvangt schriftelijk toestemming of een afwijzing van uw aanvraag.

Hier vindt u het aanvraagformulier medehuurderschap.