Onderhuur of inwoning

Laat u iemand voor langere of kortere tijd bij u in (een deel van) de woning wonen? Dan spreken we van onderhuur of inwoning. U heeft in dat geval geen gezamenlijke huishouding.

Toestemming

Wilt u iemand bij u laten inwonen? Vraag dan altijd vóóraf schriftelijk toestemming aan. Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek.

Wat willen we van u weten?

  • Welk deel van de woning wordt onderverhuurd?
  • Aan welke persoon wordt onderverhuurd?
  • Wat is de reden van onderhuur?
  • Voor welke periode wordt een deel van de woning onderverhuurd?
  • Tegen welke prijs wordt het deel van de woning onderverhuurd?

Hoe verder?

Na ontvangst van uw formulier inwonen beoordelen wij uw aanvraag. Daarna ontvangt u binnen vier weken schriftelijk bericht.