Tijdelijke bewoning of huisbewaring

Gaat u tijdelijk naar het buitenland voor werk of studie? U kunt ons dan toestemming vragen iemand tijdelijk in uw woning te laten wonen. Het is belangrijk om dit goed en legaal te regelen, omdat u anders het risico loopt uw woning kwijt te raken. 

Hoofdhuurder blijft verantwoordelijk

De toestemming voor tijdelijke bewoning of huisbewaring is voor een vooraf gestelde periode en maximaal voor één jaar. In die periode blijft u als hoofdhuurder aansprakelijk voor het betalen van de huur, het onderhoud van de tuin en de woning, overlast en dergelijke. Tussen Oosterpoort en de huisbewaarder ontstaat geen contractuele relatie.

Wat hebben we van u nodig ?

  • Een verklaring van de werkgever waaruit de detachering voor een bepaalde periode naar het buitenland blijkt, of een arbeidscontract voor een bepaalde periode op een bestemming in het buitenland.
  • Reisbescheiden waaruit de afwezigheid voor een bepaalde periode blijkt.

Regels bij huisbewaring

  • De huisbewaarder is minimaal achttien jaar oud.
  • Een aanvraag wordt niet in behandeling genomen als u al elders verblijft en de woning zonder toestemming in gebruik heeft gegeven.
  • De huisbewaring eindigt als u niet of niet tijdig terugkeert in de woning.
  • Oosterpoort verlangt dat u een huuropzegging ondertekent. Deze is bedoeld als zekerheid dat de woning beschikbaar komt als u op de afgesproken datum niet bent teruggekeerd in de woning.

Huurtoeslag

Wanneer u huurtoeslag ontvangt, moet u uw vertrek doorgeven aan de Belastingdienst. De huurtoeslag wordt aan het einde van de maand van vertrek uit de woning stopgezet. Na terugkeer in uw woning kunt u opnieuw huurtoeslag aanvragen.

Hoe verder?

Na ontvangst van het formulier huisbewaring beoordelen wij uw aanvraag. Daarna ontvangt u binnen vier weken schriftelijk bericht. Dit kan een toestemming of afwijzing zijn.