1. U verkoopt uw woning terug aan Oosterpoort

U woont in een Koopgarantwoning. Eén van de voorwaarden van Koopgarant is dat u de woning ook weer terugverkoopt aan ons. U doorloopt hiervoor onderstaand stappenplan. Stuurt u alle formulieren volledig ingevuld en ondertekend aan ons terug? Dan kopen wij uw woning binnen drie maanden terug.  

Stappenplan terugverkopen woning

Stap 1. Om de terugkoop aan Oosterpoort op te starten vult u onderstaande formulieren volledig in. De formulieren moeten door u (beiden) ondertekend zijn. Stuur ook een kopie legitimatie mee.

- Formulier Terugkoop Koopgarantwoning;

- Lijst van zaken;

- Vragenlijst voor de verkoop van een woning;

- Formulier Zelf Aangebrachte Veranderingen (met bijbehorende kopie-nota's).

Stap 2. De ontvangst van uw terugkoopverzoek bevestigen wij u per mail. Wij vragen u per mail de taxateur van uw keuze te bevestigen. Ook vragen wij u in die mail om uw persoonlijke gegevens in te vullen.
Stap 3. Na ontvangst van uw bevestiging en persoonlijke gegevens geven wij de gekozen taxateur opdracht voor taxatie. Deze krijgt de door u ingevulde vragenlijst, lijst van zaken en het Formulier Zelf Aangebrachte Veranderingen van ons.
Stap 4. De taxateur maakt telefonisch een afspraak met u. Bij de taxatie is ook een medewerker van Oosterpoort aanwezig. Is uw woning ouder dan 15 jaar? Dan maakt ook een bouwkundig keurder een afspraak met u.
Stap 5. Binnen 2 weken na de taxatie krijgt u per mail een terugkoopaanbod van ons. Ook ontvangt u dan de terugkoopberekening, het taxatierapport en het concept terugkoopovereenkomst.
Stap 6. U heeft 2 weken de tijd om akkoord te gaan met de aanbieding. Ook bestaat voor zowel u als ons de mogelijkheid (als u of wij het niet eens zijn met de getaxeerde marktwaarde) om een beroep te doen op de geschillenregeling* (* uitleg zie verderop in de tekst). 
Stap 7. Geeft u via de mail akkoord op de aanbieding? Dan maken wij een afspraak met u om (beiden) de terugkoopovereenkomst te ondertekenen. Geeft u “niet akkoord” via de mail? Dan geeft u de taxateur aan ons door die namens u de geschillentaxatie uitvoert. Of u vertelt ons in uw mail waarom u niet akkoord bent. 
Stap 8. Na akkoord en ondertekening sturen wij de volledig getekende overeenkomst naar de notaris. Die bereidt de notariële overdracht met u voor.
Stap 9. We maken een afspraak met u voor de eindinspectie. Dit is vóór de notariële overdracht. Samen lopen we door de woning en controleren of alles leeg, schoon en in orde is. Ook nemen we samen met u de meterstanden op.
Stap 10. Na de eindinspectie gaat u naar de notaris. Hier vindt de eigendomsoverdracht (notariële levering) plaats.

Taxatie van uw woning

Om de terugkoopprijs van uw woning te kunnen bepalen wordt de marktwaarde van uw woning vastgesteld door een onafhankelijke taxateur. U heeft 2 keuzemogelijkheden:

1. U kiest één van de door ons geselecteerde taxateurs (zie Formulier Terugkoop Koopgarantwoning). De kosten voor taxatie zijn voor rekening van Oosterpoort. 
2. U kiest zelf een taxateur. De kosten van de taxatie zijn dan volledig voor u.

De taxateur

De taxateur moet aan een aantal eisen voldoen. Het maakt niet uit of u een door ons geselecteerde taxateur kiest of zelf een taxateur aanwijst.

A. De taxateur moet onafhankelijk zijn. Dit betekent dat de taxateur én het bedrijf waarvoor hij werkt op geen enkele wijze als taxateur, makelaar of anderszins betrokken is of eerder betrokken is geweest bij de verkoop of terugkoop van deze woning of bij de financiering van deze woning in opdracht van Oosterpoort of van u.
B. De afstand hemelsbreed tussen uw woning en het vestigingsadres van de taxateur is minder dan 20 kilometer (Werkgebiedregeling Taxateur van toepassing).
C. De taxateur moet het rapport laten valideren door een erkend validatie-instituut.

Opdracht en kosten taxateur

Oosterpoort geeft opdracht aan de door u aangewezen taxateur. Oosterpoort betaalt de taxatienota. Als u een eigen taxateur kiest brengen wij de kosten bij u in rekening. Kiest u één van onze taxateurs en besluit u niet terug te verkopen? Dan betaalt u de volledige taxatiekosten van € 375,-.

Bouwkundige keuring

Is uw woning ouder dan 15 jaar? Dan laat Oosterpoort ook een bouwkundige keuring maken. De kosten voor deze keuring zijn volledig voor Oosterpoort.

Berekening terugkoopprijs

De terugkooprijs wordt berekend aan de hand van de Koopgarantprijsformule (zie uw Erfpacht- en Koopgarantbepalingen). We geven u twee rekenvoorbeelden:

- Voorbeeld 1 met waardedaling van uw woning;
- Voorbeeld 2 met waardestijging van uw woning.

Geschillenregeling

Voor u en Oosterpoort is er een mogelijkheid (als u of wij het niet eens zijn met de getaxeerde marktwaarde) om een beroep te doen op de geschillenregeling. De geschillenregeling houdt in dat zowel u als wij een taxateur kiezen. Vervolgens wijzen deze twee taxateurs een derde taxateur aan. Deze drie taxateurs mogen niet eerder bij de aankoop, terugkoop of financiering van de woning betrokken zijn geweest. Met zijn drieën (tegelijkertijd) taxeren de taxateurs uw woning en stellen gezamenlijk de marktwaarde vast. Deze waarde is bindend voor zowel u als voor ons. Houd er wel rekening mee dat door het inroepen van deze geschillenregeling de periode van drie maanden verlengd wordt. Daarnaast kan de getaxeerde waarde hoger, maar ook lager uitvallen. De kosten van de geschillenregeling worden tussen u en ons gedeeld ongeacht welke partij een beroep op de geschillenregeling doet.

Vragen

Heeft u nog vragen? Wilt u een afspraak maken? Bel dan gerust. Onze verkoopadviseur Aldi Bogaers helpt u graag verder. U bereikt haar via (024) 399 55 55. Mailen mag natuurlijk ook naar onze verkoopadviseur.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren