U verkoopt uw woning terug aan Oosterpoort

U woont in een Koopgarantwoning. Eén van de voorwaarden van Koopgarant is dat u de woning ook weer terugverkoopt aan ons. U doorloopt hiervoor onderstaand stappenplan. Stuurt u alle formulieren volledig ingevuld en ondertekend aan ons terug? Dan kopen wij uw woning binnen drie maanden terug.

Stappenplan "U verkoopt uw woning terug aan Oosterpoort"

Stap 1. Om de terugkoop aan Oosterpoort op te starten vult u onderstaande formulieren volledig in. De formulieren moeten door u (beiden) ondertekend zijn. 

Formulier Terugkoop Koopgarantwoning;

- Lijst van zaken;

- Vragenlijst voor de verkoop van een woning;

- Formulier Zelf Aangebrachte Veranderingen (met bijbehorende kopie-nota's).

Stap 2. Als we uw terugkoopverzoek gekregen hebben, krijgt u per mail een ontvangstbevestiging van ons. Wij vragen u in deze mail om uw persoonlijke gegevens in te vullen. 
Stap 3. Na ontvangst van uw persoonlijke gegevens krijgt de taxateur opdracht voor taxatie. Deze krijgt de door u ingevulde vragenlijst, lijst van zaken en het Formulier Zelf Aangebrachte Veranderingen van ons.
Stap 4. De taxateur maakt telefonisch een afspraak met u. Bij de taxatie is ook een medewerker van Oosterpoort aanwezig. Is uw woning ouder dan 15 jaar? Dan maakt ook een bouwkundig keurder een afspraak met u.
Stap 5. Binnen 2 weken na de taxatie krijgt u per mail een terugkoopaanbod van ons. Ook ontvangt u dan de terugkoopberekening en het taxatierapport.
Stap 6. U heeft 2 weken de tijd om akkoord te gaan met de aanbieding. Als u of wij het niet eens zijn met de getaxeerde marktwaarde kan er een beroep gedaan worden op de geschillenregeling* (* uitleg zie verderop in de tekst).
Stap 7. Geeft u via de mail akkoord op de aanbieding? Dan sturen wij u de concept terugkoopovereenkomst en maken een afspraak met u (beiden) om te tekenen. Wij checken uw legitimatie bij ondertekening op ons kantoor. Geeft u "niet akkoord" via de mail? Dan vertelt u ons waarom nu niet akkoord bent. Kiest u voor een geschillentaxatie? Dan geeft u de naam van de taxateur aan ons door die voor u de geschillentaxatie uitvoert.
Stap 8. Na akkoord en ondertekening sturen wij de volledig getekende overeenkomst naar de notaris. Die bereidt de notariële overdracht met u voor.
Stap 9. We maken een afspraak met u voor de eindinspectie. Dit is vóór de notariële overdracht. Samen lopen we door de woning en controleren of alles leeg, schoon en in orde is. Ook nemen we samen met u de meterstanden op.
Stap 10. Na de eindinspectie gaat u naar de notaris. Hier vindt de eigendomsoverdracht (notariële levering) plaats.

Taxatie van uw woning

Om de terugkoopprijs van uw woning te kunnen bepalen wordt de marktwaarde én de waarde van de door u zelf aangebrachte veranderingen vastgesteld door een onafhankelijke taxateur. U heeft 2 keuzemogelijkheden:

1. U kiest één van de door ons geselecteerde taxateurs. De kosten voor taxatie zijn voor rekening van Oosterpoort. 
2. U kiest zelf een taxateur. De kosten van de taxatie zijn dan volledig voor u.

De taxateur

De taxateur moet aan een aantal eisen voldoen. Het maakt niet uit of u een door ons geselecteerde taxateur kiest of zelf een taxateur aanwijst.

A. De taxateur moet onafhankelijk zijn. Dit betekent dat de taxateur én het bedrijf waarvoor hij werkt op geen enkele wijze** als taxateur, makelaar of anderszins betrokken is of eerder betrokken is geweest bij de verkoop of terugkoop van deze woning of bij de financiering van deze woning in opdracht van Oosterpoort of van u.
B. De afstand hemelsbreed tussen uw woning en het vestigingsadres van de taxateur is minder dan 20 kilometer (Werkgebiedregeling Taxateur van toepassing).
C. De taxateur moet het rapport laten valideren door een erkend validatie-instituut.

Opdracht en kosten taxateur

Oosterpoort geeft opdracht aan de door u aangewezen taxateur. Oosterpoort betaalt de taxatienota. Als u een eigen taxateur kiest brengen wij de kosten bij u in rekening. Kiest u één van onze taxateurs en besluit u niet terug te verkopen? Dan betaalt u de volledige taxatiekosten van € 375,-.

Bouwkundige keuring

Is uw woning ouder dan 15 jaar? Dan laat Oosterpoort ook een bouwkundige keuring maken. De kosten voor deze keuring zijn volledig voor Oosterpoort.

Berekening terugkoopprijs

De terugkooprijs wordt berekend aan de hand van de Koopgarantprijsformule (zie uw Erfpacht- en Koopgarantbepalingen). We geven u twee rekenvoorbeelden:

- Voorbeeld 1 met waardedaling van uw woning;
- Voorbeeld 2 met waardestijging van uw woning.

Geschillenregeling

Bent u of Oosterpoort het niet eens met de getaxeerde marktwaarde? Dan kan er gebruik gemaakt worden van de geschillenregeling. De geschillenregeling houdt in dat zowel u als wij een (andere) taxateur kiezen. Vervolgens wijzen deze taxateurs een derde taxateur aan. Deze drie taxateurs mogen niet eerder** bij de aankoop, terugkoop of financiering van de woning betrokken zijn geweest. Met zijn drieën tegelijk taxeren de taxateurs uw woning en stellen gezamenlijk de marktwaarde vast. Deze waarde is bindend voor zowel u als voor ons. Houd er wel rekening mee dat door deze geschillenregeling de periode van drie maanden verlengd wordt. Daarnaast kan de getaxeerde waarde hoger, maar ook lager uitvallen. De kosten van de geschillenregeling worden tussen u en ons gedeeld ongeacht welke partij een beroep op de geschillenregeling doet.

Vragen

Heeft u nog vragen? Wilt u een afspraak maken? Bel dan gerust. Onze verkoopadviseur Aldi Bogaers helpt u graag verder. U bereikt haar via (024) 399 55 55. Mailen mag natuurlijk ook naar onze verkoopadviseur.

 

**Noot: de taxateur is een onafhankelijke partij. Het volgende geldt bij de opdrachtverlening:

  • De taxateur en het bedrijf waar hij of zij voor werkt, is niet betrokken bij de verkoop, terugkoop of financiering van de woning die getaxeerd wordt. 
  • De taxateur en het bedrijf waar hij of zij voor werkt, zijn ook de afgelopen twee jaar niet betrokken geweest bij de verkoop, terugkoop of financiering van de woning die getaxeerd wordt.
  • Als de taxateur en het bedrijf waar hij of zij voor werkt langer dan twee jaar geleden betrokken is geweest, moet de verkopende partij (erfpachter) schriftelijk verklaren hiervan op de hoogte te zijn. En geen bezwaar te hebben tegen de uitvoering van de taxatie door deze taxateur.
  • Als de door erfpachter gekozen taxateur en het bedrijf waarvoor hij/zij werkt langer dan twee jaar voorafgaand aan het aanbod tot terugkoop op enige wijze, als taxateur, makelaar of anderszins betrokken was bij de verkoop of de financiering van de betreffende woning (het betreffende erfpachtrecht), moet de erfpachter schriftelijk verklaren dat hij/zij op de hoogte is van deze eerdere betrokkenheid van de taxateur en geen bezwaar heeft tegen de uitvoering van de taxatieopdracht door de taxateur.
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren