Ons verhaal

Oosterpoort is een woningcorporatie met sociale huurwoningen. We zorgen voor betaalbaar en vooral fijn wonen. We zijn er specifiek voor de mensen die een steuntje in de rug écht nodig hebben. Een omgeving waar je je thuis voelt, is voor iedereen belangrijk om prettig te kunnen leven. Daarom zorgen we voor de basis voor een fijn thuis.

De (toekomstige) bewoners centraal

We verhuren en beheren 5000 woningen in de gemeenten Berg en Dal en Heumen. Bij alles wat we doen, staan de bewoners centraal. We zorgen voor passende woningen en een fijne woonomgeving voor hen. Daarbij kijken we niet alleen naar de huidige bewoners, ook naar de toekomstige. We zoeken een woning die past bij het inkomen. Ook zorgen we ervoor dat wonen voor jongeren betaalbaar en goed is - en blijft. Onze woningen zijn geschikt voor ouderen of mensen die zorg nodig hebben. En we zorgen samen met de gemeenten voor passende woningen en woonomgevingen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus (statushouders).

Samenwerking

We werken samen met onder andere gemeenten, vastgoedpartners (ketensamenwerking), huurdersbelangenvereniging Woonbelang, zorgorganisaties en welzijnswerk. Zonder hen kunnen we dit allemaal niet doen.

Direct naar: