Profiel bestuurder

Naam directeur-bestuurder:

Eugène Janssen

Geboortedatum

1954

Werkzaam bij Oosterpoort:

- in functie directeur Bedrijfsvoering

- in functie directeur-bestuurder

 

1-08-2008

1-11-2009

Duur van benoeming

Onbepaald

Nevenfuncties

Geen