Klachtencommissie

Uw klacht moeten we altijd eerst samen oplossen. Wij hopen natuurlijk dat we er samen uitkomen. Bent u het toch niet eens met de beslissing van Oosterpoort? Of is door ons niet op gereageerd binnen de termijn die wij gaven? Dan kunt u de Klachtencommissie inschakelen. 

Dit moet u doen binnen zes dagen nadat u de formele brief met beslissing van Oosterpoort ontvangt. De datum vindt u op de brief. Heeft u helemaal geen reactie van ons gehad? U kunt dan binnen zes dagen na de door ons aangegeven datum een klacht bij de Klachtencommissie indienen.  

Klacht indienen

Heeft u een klacht en wilt u deze naar de Klachtencommissie sturen? Vul dan het online klachtenformulier in. U kunt uw klacht ook per post versturen. Het adres is:

Klachtencommissie Oosterpoort
Postbus 31
6560 AA GROESBEEK

Hoe werkt de klachtencommissie?

U ontvangt binnen twee weken een ontvangstbevestiging van de Klachtencommissie. De Klachtencommissie meldt binnen twee weken na deze bevestiging of zij uw klacht gaat behandelen. Als de klacht behandeld wordt, vertelt de commissie u over de manier waarop en over de termijn. Als de klacht niet behandeld wordt, ontvangt u in een brief de reden hiervoor. 

Bij behandeling van de klacht krijgt u een uitnodiging om uw kant van het verhaal te vertellen. Ook Oosterpoort krijgt een uitnodiging voor haar kant van het verhaal. Vervolgens beoordeelt de commissie of uw klacht terecht is en stuurt zij Oosterpoort een schriftelijk advies.

Onafhankelijke commissie

De Klachtencommissie is onafhankelijk en bestaat uit vier personen. Eén lid is voorgedragen door de huurdersorganisaties en één door Oosterpoort. Het derde en vierde lid zijn voorgedragen door de huurdersorganisaties en Oosterpoort samen. De Klachtencommissie wordt officieel benoemd door de directeur van Oosterpoort. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

De leden van de Klachtencommissie en de secretaris zijn verplicht de privacy van de klager te bewaken. Zij mogen niets over de zaak naar buiten brengen. De commissie geeft een advies aan de directie van Oosterpoort. Dit advies is verplicht Oosterpoort tot niets, maar weegt wel heel zwaar. De directie kan het advies naast zich neerleggen, maar dit gebeurt in de praktijk bijna nooit.

Het reglement

Het reglement van de Klachtencommissie beschrijft uitgebreid de manier waarop Oosterpoort de klachten afhandelt. In elf artikelen leest u over de voorwaarden, de taken en bevoegdheden van de Klachtencommissie en de werkwijze. 

Naar de rechter

Bent u het niet eens met de uitspraak van de Klachtencommissie? Of heeft Oosterpoort het advies van de Klachtencommissie niet opgevolgd? Dan kunt u alsnog naar de rechter stappen.

Niet naar de Klachtencommissie

Met een aantal klachten kunt u niet terecht bij de Klachtencommissie. Bijvoorbeeld wanneer:

  • u zelf al een rechter heeft ingeschakeld;
  • Oosterpoort (zonder dat u dit weet) al een rechter heeft ingeschakeld. Of de zaak in handen aan een deurwaarder of advocaat heeft gegeven;
  • u bezwaar maakt tegen de huurverhoging. Met dit soort klachten kunt u terecht bij de huurcommissie;
  • het gaat om een klacht tegen een besluit van het bestuur van Oosterpoort, dat voor meerdere huurders geldt. U kunt namelijk geen bezwaar maken tegen beleid;
  • uw klachten gaan over woningtoewijzing. In dat geval moet u uw klacht indienen bij de regionale klachtencommissie. Meer informatie hierover krijgt u bij de medewerkers van Oosterpoort.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de afhandeling van klachten, het klachtenreglement of de Klachtencommissie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (024) 399 55 55. Of stuur ons een e-mail.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren