Klachtencommissie

Uw klacht moeten we altijd eerst samen oplossen. Wij hopen natuurlijk dat we er samen uitkomen. Bent u het toch niet eens met de beslissing van Oosterpoort? Of is door ons niet op gereageerd binnen de termijn die wij gaven? Dan kunt u de Klachtencommissie Woningcorporaties regio Nijmegen inschakelen. 

Klacht indienen

Heeft u een klacht en wilt u deze naar de Klachtencommissie sturen? Vul dan het online klachtenformulier in. U kunt uw klacht ook per post versturen. Het adres is:

Klachtencommissie Woningcorporaties regio Nijmegen
Postbus 31070
6503 CB NIJMEGEN

Hulp nodig bij het invullen van het formulier?

Belt u dan gerust met de Klachtencommissie via (024) 323 76 11. Zij helpen u graag.

Hoe werkt de klachtencommissie?

U ontvangt binnen twee weken een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging staat of zij uw klacht gaat behandelen. Wordt uw klacht behandeld? Dan vertelt de commissie u  over de manier waarop en over de termijn. Wordt uw klacht niet behandeld? Dan leest u in de brief waarom niet. Bij behandeling van de klacht krijgt u een uitnodiging om uw kant van het verhaal te vertellen. Ook Oosterpoort krijgt een uitnodiging voor haar kant van het verhaal. Vervolgens beoordeelt de commissie of uw klacht terecht is en stuurt zij Oosterpoort een schriftelijk advies.

Onafhankelijke commissie

De Klachtencommissie is onafhankelijk en bestaat uit vijf personen.  De commissie wordt ondersteund door een secretaris. De leden worden benoemd door het bestuur van de Klachtencommissie.

Het reglement

Het reglement van de Klachtencommissie beschrijft uitgebreid de manier waarop Oosterpoort de klachten afhandelt. In het reglement leest u over de voorwaarden, de taken en bevoegdheden van de Klachtencommissie en de werkwijze. 

Naar de rechter

Bent u het niet eens met de uitspraak van de Klachtencommissie? Of heeft Oosterpoort het advies van de Klachtencommissie niet opgevolgd? Dan kunt u alsnog naar de rechter stappen.

Waarmee kunt u niet naar de Klachtencommissie?

Met een aantal klachten kunt u niet terecht bij de Klachtencommissie. Bijvoorbeeld wanneer:

 

  • u zelf al een rechter heeft ingeschakeld;
  • Oosterpoort (zonder dat u dit weet) al een rechter heeft ingeschakeld. Of de zaak in handen aan een deurwaarder of advocaat heeft gegeven;
  • u bezwaar maakt tegen de huurverhoging. Met dit soort klachten kunt u terecht bij de huurcommissie;
  • het gaat om een klacht tegen een besluit van het bestuur van Oosterpoort, dat voor meerdere huurders geldt. U kunt namelijk geen bezwaar maken tegen beleid.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de afhandeling van klachten, het klachtenreglement of de Klachtencommissie? Neem dan contact met hen op via telefoonnummer (024) 323 76 11. Of stuur een e-mail.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren