Uw klacht melden bij de Klachtencommissie

De Klachtencommissie neemt de volgende klachten niet in behandeling:

  • overlastklachten. Die kunt u hier melden;
  • reparatieklachten or reparatieverzoeken. Die kunt u hier melden

De Klachtencommissie neemt alleen klachten in behandeling die:

  • op tijd en correct aan Oosterpoort zijn gemeld;
  • waarover de directie haar beslissing binnen zes weken schriftelijk aan u kenbaar heeft gemaakt;
  • als u niet binnen zes weken schriftelijk de beslissing van de directie ontvangen heeft. 

Heeft u een klacht die voldoet aan bovenstaande eisen? Vul dan het formulier in.