Helpt de ketensamenwerking ons om te besparen?

16 maart 2017

Helpt de ketensamenwerking ons om te besparen?

Oosterpoort moet eind 2017 twintig procent besparen op de kosten van nieuwbouw, onderhoud en beheer. Hiervoor werken wij sinds 2012 samen met onder andere KlokGroep en Dura Vermeer in de vorm van ketensamenwerking. Tijd voor een tussentijdse balans.

De bedrijven zorgen samen met Burghouts, Kerkhoff, Nikkelen en Vermeulen voor het onderhoud van al onze 5.000 woningen. Samen werken ze aan onze doelen. We willen een kostenbesparing van 20% en de klanttevredenheid naar een 8 krijgen. De doelen moeten voor het einde van 2017 behaald zijn, zonder verlies van kwaliteit.

Resultaten

We zijn hiermee goed op weg. In 2016 bespaarden we al 15% op de onderhoudskosten. Dit terwijl de kwaliteit van het onderhoud gelijk bleef. Ook steeg de klanttevredenheid van een 7 naar een 7,5. We vinden het belangrijk om te besparen op onderhoudskosten. Zo houden we meer geld over om weer uit te geven aan het woongenot van onze huurders. 

Elkaar vertrouwen

De bedrijven zijn vrijer bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Dit komt omdat we samenwerken op basis van vertrouwen. Hierdoor zijn er bijvoorbeeld minder vergaderingen en controlemomenten nodig. Ook beperken we hiermee de administratie. Dit levert tijdswinst en een forse kostenbesparing op. In de bouw is vaak sprake van 'opslag over opslag'. De ketenpartners kiezen hier niet voor. Zij werken nu met een vast bedrag in plaats van met verschillende kosten. Ook dit zorgt voor een besparing.

Van elkaar leren

Een langdurige samenwerking levert veel op. Niet alleen besparen we op onze kosten. Ook leren we elkaar steeds beter kennen en vullen we elkaar aan. We letten samen op de sociale doelen van ons als woningcorporatie. En experimenteren we bijvoorbeeld samen met de bedrijven met nieuwe vormen van het energiezuinig maken van onze huurwoningen. Of bijvoorbeeld een andere kijk op onderhoud. Deze vorm van ketensamenwerking maakt het mogelijk om het woongenot van huurders te verhogen terwijl tegelijkertijd een besparing gerealiseerd wordt. Wij zijn er trots op!

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren