Hoogste punt bereikt!

30 mei 2017

Hoogste punt bereikt!

Op 24 mei is het hoogste punt bereikt van het nieuwe woongebouw aan de Kerkweg en Raadhuisstraat in Malden. Dit is, zoals gebruikelijk, gevierd met ‘n feestje. Zowel de ontwerpers, bouwers als de toekomstige huurders waren aanwezig. Ook wethouder van den Berg was van de partij. Oosterpoort en Fitbeheer, de beide opdrachtgevers van het complex, hesen de vlag, Daarna kon iedereen genieten van een hapje en drankje en natuurlijk het mooie weer.

Oplevering woningen

Eind september 2017 wordt de oplevering verwacht van de 25 appartementen. Er komen 16 sociale huurwoningen in twee prijsklassen en 9 luxe, duurdere huurwoningen, dus voor mensen met verschillende inkomens. De woningen zijn geschikt voor alle kleine huishoudens. Zeker ook voor senioren.

Communicatie

Samen met andere partijen zoals de KBO en de gemeente is veel en goed samengewerkt om vooral de oudere bewoners van Malden goed te informeren. Denk bijvoorbeeld aan: een informatiemarkt, artikelen in de Nestor en het magazine van de KBO. Via de website van Oosterpoort konden belangstellenden zich melden zodat ze via nieuwsbrieven op de hoogte werden gehouden.

Grote belangstelling

Er hebben zich bijna 250 belangstellenden gemeld. Medio februari 2017 is begonnen met de selectie van kandidaten. Oosterpoort verhuurt de sociale huurwoningen en die zijn geadverteerd via het woonruimteverdeelsysteem Entree. De vrije sector woningen worden door FIT beheer toegewezen aan de hand van criteria die de gemeente heeft opgesteld. Woningzoekenden uit de kern Malden kregen voorrang.

Tot slot

Het lijkt erop dat de uitgebreide communicatie en de voorrangsregels bij de vrije sectorwoningen nuttig zijn geweest. Het heeft ertoe geleid dat er veel ouderen hebben gereageerd op de advertenties van Entree en zich hebben aangemeld bij FIT beheer. Veel toekomstige bewoners zijn senioren en komen uit Malden. We kunnen dus gerust zeggen dat de missie geslaagd is

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren