Visitatie 2018: “Oosterpoort zorgt voor een basis voor een fijn thuis”

26 juni 2018

Visitatie 2018: “Oosterpoort zorgt voor een basis voor een fijn thuis”

Oosterpoort is bij de visitatie in 2018 beoordeeld op haar maatschappelijk presteren. We scoren gemiddeld ruim voldoende tot goed. Dit blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke visitatiecommissie Raeflex. De commissie constateert dat Oosterpoort op een goede manier en met een mooi resultaat met de opmerkingen in het vorige visitatierapport aan de slag is gegaan. We zijn trots op de resultaten uit het rapport.

Visitatie, wat is dat?

Bij visitatie beoordeelt een onafhankelijke visitatiecommissie een woningcorporatie op haar prestaties. Hiervoor geven ook belanghouders zoals gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en de huurdersbelangenvereniging een beoordeling. Wij vinden de visitatie een belangrijk moment. Wij zien het niet alleen als een verplichting, we leren er ook van. We verbeteren de aandachtspunten uit het rapport waar het kan.

Sterke punten uit de visitatie

De huidige visitatiecommissie constateert, terugkijkend op de vorige visitatie, dat Oosterpoort op een goede manier en veelal met mooi resultaat met de opmerkingen uit het vorige rapport aan de slag is geweest. In het rapport lezen we terug dat we goed inspeelden op de veranderende behoeften in ons werkgebied. Een aantal sterke punten uit het rapport zijn:

  • Zeer betrokken bij lokale maatschappelijke vraagstukken;
  • Betaalbaarheid van woningen;
  • Indrukwekkende resultaten in de verduurzaming van het bezit;
  • Strategische samenwerking met gemeente, zorg en welzijn die leidt tot praktische resultaten voor de bewoner;
  • Bedrijfsproces geïnnoveerd door ketensamenwerking.

Aandachtspunten uit de visitatie

De commissie geeft ons ook verbetersuggesties. We noemen een aantal punten hieronder:

  • Borg de toegankelijkheid van Oosterpoort voor huurders waar maatwerk noodzakelijk is;
  • Zorg voor duidelijke contactpersonen op complex- en wijkniveau;
  • Transparantie over beleidskeuzes.

Hoe nu verder?

De uitkomsten uit het rapport sluiten aan bij onze eigen beelden, de verbetersuggesties zijn herkenbaar en helpen ons bij het verbeteren van onze dienstverlening voor de komende jaren. Met als uiteindelijk doel dagelijks te blijven zorgen voor een fijn thuis.

Het rapport

Bent u benieuwd naar de beoordeling? Lees dan het visitatierapport.

 

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren