Visitatie Oosterpoort: “maatschappelijke prestaties die er mogen zijn”

3 april 2015

Visitatie Oosterpoort: “maatschappelijke prestaties die er mogen zijn”

Oosterpoort is bij de visitatie in 2014 voldoende tot goed beoordeeld op haar maatschappelijk presteren. We scoren gemiddeld een 6,7. Dit blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke visitatiecommissie Raeflex. De commissie omschrijft Oosterpoort in haar rapport als een “ambitieuze en gedreven woningcorporatie die maatschappelijke prestaties levert die er mogen zijn”.

Goede punten

In het rapport lezen we terug dat we goed inspeelden op de veranderende behoeften in ons werkgebied. Zo:

  • werkten we aan leefbaarheid in wijken en kernen en maakten we meer woningen levensloopbestendig voor ouderen. Hierbij werken we goed samen met gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen;
  • hebben we ons bestuur en de Raad van Toezicht op orde;
  • is onze communicatie verbeterd;
  • leverden we woningen en gebouwen op die erg goed gewaardeerd worden. Denk bijvoorbeeld aan de brede school in Malden, Coehoornhof in Nederasselt, Stekkenberg-West in Groesbeek of De Geest in Beek. 

Aandachtspunten

Wij kregen ook een aantal aanbevelingen:

  • meer nadenken over het in balans houden van onze inkomsten en uitgaven. Zodat we met de inkomsten de komende jaren genoeg kunnen investeren in de projecten die nodig zijn;
  • duidelijk zijn in wat gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en de huurdersbelangenvereniging van ons kunnen verwachten;
  • nog intensiever samenwerken met de huurdersbelangenvereniging.

Visitatie

Bij visitatie beoordeelt een onafhankelijke visitatiecommissie een woningcorporatie op haar prestaties. Hiervoor geven ook belanghouders zoals gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en de huurdersbelangenvereniging een beoordeling. Wij vinden de visitatie een belangrijk moment. Wij zien het niet alleen als een verplichting, we leren er ook van. We verbeteren de aandachtspunten uit het rapport waar het kan.

Het rapport

Bent u benieuwd naar de beoordeling? Lees dan het visitatierapport

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren