Zonder “winst” kunnen wij ons werk niet doen

12 maart 2018

Zonder “winst” kunnen wij ons werk niet doen

Vorige week verschenen in verschillende media berichten over berekeningen van de Woonbond. Met deze berekeningen lijkt het dat corporaties “winst” maken. Maar het beeld dat de Woonbond schetst is eenzijdig en niet compleet. En dat vinden we jammer. Ook Huurders Vereniging Woonbelang riep huurders op actie te voeren voor huurverlaging. Dit verbaast ons zeer. We reageren hierop in dit bericht.

Wij zijn een maatschappelijke organisatie, zonder winstoogmerk

Er zijn geen aandeelhouders waar we geld aan uitkeren. Het beeld dat de Woonbond schetst over dat wij “winst” maken is misleidend. Het geld dat wij na aftrek van alle kosten overhouden, investeren wij. We onderhouden en isoleren onze woningen. We werken aan leefbaarheid. We zorgen ervoor dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen. En we moeten ervoor zorgen dat alle woningen voor 2050 gasloos zijn. Dit kost enorm veel geld. Maar het komt uiteindelijk wel ten goede van de woonlasten en het woonplezier van onze huurders. De energielasten zullen de komende jaren namelijk alleen maar stijgen.

We kunnen niet investeren in woningen, buurten en kernen als we ook de huur verlagen

Mensen moeten kunnen rekenen op voldoende betaalbare en onderhouden woningen in leefbare buurten. Want daar zijn wij voor. Als wij geen geld meer overhouden, kunnen wij geen woningen meer onderhouden. Kunnen we woningen niet energiezuiniger maken. Kunnen we buurten niet leefbaar houden. En kunnen we geen woningen aanpassen om langer zelfstandig (thuis) te wonen. Daarnaast betalen wij veel geld aan belastingen, denk aan de verhuurdersheffing. Die alleen al is € 3.673.523,-. Hieronder geven wij een beeld van onze inkomsten en uitgaven.

Wij delen de zorg van de Woonbond als het gaat om de betaalbaarheid van huurwoningen

Daarom werkt Oosterpoort aan een fijn thuis voor alle huurders. Onder andere door te kijken naar alle lasten die iemand heeft wanneer diegene een woning huurt. We nemen de volgende maatregelen.

  • We isoleren onze woningen zonder de huren te verhogen. Vorig jaar maakten we 147 woningen energiezuiniger. Het doel om gemiddeld bij onze woningen energielabel B te halen in 2020, is zelfs begin 2018 al gehaald!
  • We zorgen ervoor dat de huren niet te hoog worden. Onze huurders betalen minder huur dan de maximale wettelijke huur. Ze krijgen dus een korting op de huur. De gemiddelde huurprijs van onze sociale huurwoningen is € 512,-. 
  • Wij wijzen zoveel mogelijk woningen aan huurders toe die passen bij hun inkomen (passend toewijzen). In 2017 moesten we volgens de wet minimaal 95 % van de verhuringen passend toewijzen. Wij deden dit zelfs in 100 % van de gevallen. Zo wonen steeds meer huurders in een woning met een huur die past bij hun inkomen. 
  • We helpen huurders die in financiële problemen komen zo goed en zo snel mogelijk. We signaleren huurachterstanden in een vroeg stadium en ondernemen direct actie. Daarmee voorkomen we in de meeste gevallen dat huurders verder in de financiële problemen raken.

Dit ligt vast in de prestatieafspraken met Huurders Vereniging Woonbelang en beide gemeenten

Alle partijen ondertekenden deze in december vorig jaar. De afspraken gaan onder andere over betaalbaarheid. Zo legden we bijvoorbeeld vast hoeveel huurverhoging we de komende jaren vragen. Daarnaast werken wij met deze partijen samen in het project Woonlasten. In dit project werken we aan betere preventie van (huur)schulden. En aan betere oplossingen wanneer mensen in de schulden raken. Wij vinden het daarom bijzonder vervelend te lezen dat Huurders Vereniging Woonbelang drie maanden later oproept tot actie. We staan hier dan ook niet achter. Wel werken wij uiteraard graag samen om huurwoningen betaalbaar te houden. Om voldoende betaalbare huurwoningen te realiseren. En om huurders die in de problemen raken te helpen. Kortom, we hebben het geld dus hard nodig!

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren