Meer weten?

Hieronder vindt u de publicaties van Oosterpoort.

  • We houden onze huurders en relaties zo goed mogelijk op de hoogte. Zo publiceren we drie keer per jaar het bewonersblad Perspectief. Een blad vol nieuws, achtergrondverhalen en tips.
  • Speciale vragen en speciale onderwerpen behandelen we in onze korte brochures.
  • Elk jaar publiceren we een jaarverslag. Daarin verantwoorden we het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar het nieuwe.
  • Eens in de vier jaar worden wij gevisiteerd. In dit onderzoek wordt Oosterpoort beoordeeld op haar (maatschappelijk) presteren. Benieuwd hoe wij beoordeeld zijn? Lees dan het visitatierapport. 
  • Bent u geïnteresseerd in onze meerjarige toekomstvisie? Lees dan ons ondernemingsplan.
  • Ook vindt u hier formele stukken als het reglement ‘Werkwijze statutair directeur - Raad van Commissarissen’; profiel van de Raad van Commissarissen, de leden en de voorzitter; de integriteitscode en de klokkenluidersregeling.
  • Wij maken prestatieafspraken met beide gemeenten en huurdersorganisatie HV Woonbelang over de activiteiten in het komende jaar. 

Lees meer

Bewonersblad Perspectief
Brochures voor huurders
Jaarberichten
Jaarverslagen
Visitatierapport
Ondernemingsplan
Reglement ‘Werkwijze statutair directeur - Raad van Commissarissen
Profiel van de Raad van Commissarissen, de leden en de voorzitter
Integriteitscode
Klokkenluidersregeling
Prestatieafspraken

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren