Prestatieafspraken met gemeenten en HV Woonbelang

In “prestatieafspraken” leggen woningcorporaties met gemeenten en huurdersorganisatie afspraken vast over de activiteiten in het komende jaar. Oosterpoort deed dat al, maar in de nieuwe woningwet is dit nu verplicht gesteld.

Voordat we de prestatieafspraken maken, doorlopen we een paar stappen:

  1. In het voorjaar maken wij het “overzicht van voorgenomen werkzaamheden”. Dit noemen wij ook wel het “bod aan de gemeente”.
  2. We overleggen eerst met huurdersorganisatie HV Woonbelang. Volgens de woningwet hoeven wij in die fase de gemeente niet te betrekken, maar dat doen wij wel door dit te bespreken in het driepartijenoverleg.
  3. Voordat we het stuk formeel indienen, leggen wij het overzicht van voorgenomen werkzaamheden ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen.
  4. Voor 1 juli overhandigen wij het overzicht aan beide gemeenten.
  5. Na 1 juli start het overleg met de gemeenten en Woonbelang om tot nieuwe prestatieafspraken te komen. We gebruiken hierbij het bod aan de gemeenten als basis.

In beide gemeenten doorliepen we dit proces in 2016. Kijk hieronder voor de prestatieafspraken in beide gemeenten.