Visitatie

Als lid van Aedes zijn woningcorporaties verplicht zich eens in de vier jaar te laten visiteren. Bij een visitatie wordt een corporatie beoordeeld op hoe zij presteert. Hiermee legt zij verantwoording af aan de buitenwereld. 

Wij zien de visitatie niet alleen als een verplichting. We leren er ook van. Daarom verbeteren we de aandachtspunten waar het kan. 

Visitatie 2014

Oosterpoort heeft zich eind 2014 laten visiteren. Een onafhankelijke commissie voerde onderzoek uit naar onze prestaties en inspanningen in de jaren 2010 tot en met half 2014. De commissie deed dit door middel van interviews en documentenonderzoek. Ze verwerkte de informatie in een rapport, dat in maart 2015 openbaar werd. Hierin worden scores gegeven aan de inspanningen en prestaties van Oosterpoort. Ook geeft de commissie concrete verbeterpunten. De komende jaren gaan we aan deze punten werken. 

Het volledige rapport kunt u hier inzien:

Eerdere rapporten

Hieronder vindt u ons eerste visitatierapport.

 

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren