Financieel adviseur (vast)

Vakman/-vrouw met handelingskracht integraal inzetbaar

Over Oosterpoort

Woningcorporatie Oosterpoort in Groesbeek wil voor haar klanten goed en betaalbaar wonen mogelijk maken (5.000 woningen). Een plezierig thuis, dat kwantitatief maar vooral ook kwalitatief aansluit bij de vraag. Hierin schuilt de overtuiging dat klantgedreven werken de enige wijze is om het maatschappelijke doel van Oosterpoort te realiseren. Dat staat er mooi, maar er wordt hard aan gewerkt en de eerste stappen zijn gezet. Met een kleinere en wendbaardere organisatie en een sterk naar buitengerichte cultuur, wil de organisatie haar ambitie van “een plezierig thuis” realiseren. Samen met partners, publiek en privaat. Ketensamenwerking is de enige logische manier van werken. Samenwerken ‘buiten’ stelt hoge eisen aan het samenwerken ‘binnen’.

Vanuit dat klantperspectief ligt er een stevige agenda. Het portfoliobeleid actualiseren en afstemmen op gemeentelijke woonvisies, met inbreng van de huurdersvereniging en vanuit kennis en kunde van de organisatie en van vastgoedketenpartners. Parallel hieraan moet ook de dagelijkse dienstverlening doorgaan en verbeterd worden en moeten betere producten voor de huurders en voor specifieke, minder zelfredzame groepen gerealiseerd worden. Dit allemaal vanzelfsprekend passend binnen de bedrijfsvoering; tijd en budget.

In een platte structuur met een directeur-bestuurder en een manager hebben adviseurs veel verantwoordelijkheden.

Taken en verantwoordelijkheden

Binnen het team Strategie en Regie ligt de kern van de organisatie om op strategisch, tactisch en operationeel niveau de verschillende perspectieven met elkaar in verbinding te brengen: vastgoed, de klant/huurder en de bedrijfsvoering.

Voor het uitwerken van deze agenda: strategisch vastgoed adviseur, die in afstemming met de klant-/ketenadviseurs en financieel adviseur hieraan vorm gaan geven. Deze adviseurs vertalen landelijke en regionale (markt) ontwikkelingen naar strategische mogelijkheden voor de organisatie en fungeren als klankbord voor de directeur-bestuurder. Hij/zij adviseert over marktontwikkelingen en uitkomsten van (markt) onderzoeken in voorstellen voor beleids- en strategiewijzigingen en werkt deze uit. Iedere adviseur heeft daarbij een ander accent en uitgangspunt; de kracht ligt erin deze accenten en capaciteiten met elkaar in verbinding te brengen.

De financieel adviseur, schaal J

De financieel adviseur is de bewaker van de afspraken vanuit het bedrijfsvoering perspectief. Naast de financiën is hij/zij bewaker en beheerder van de contracten op het terrein van vastgoed. Deze adviseur heeft kennis van vastgoed en bereidt vanuit haar/zijn expertise het huurprijsbeleid voor op basis van informatie uit de financiële kolom. De financieel adviseur is gericht op tactische vastgoed thema’s en kan daarin de doorvertaling maken.

 • Maakt de financiële doorrekening van toekomstplannen voor het vastgoed. Dit betreft onderhoud, verbeteringen en investeringen
 • Is sparringpartner en adviseur op het gebied van vastgoed en werkt nauw samen met projectmanagers en de collega’s van regie
 • Ondersteunt en levert informatie voor onderhandelingen en toekomstplannen van het vastgoed
 • Is expert op het vakgebied, adviseert daarover en vertaalt ontwikkelingen naar voor de organisatie werkbare oplossingen
 • Draagt zorg voor prospectieve en retrospectieve rapportages en de onderlinge afstemming tussen de verschillende rapportages
 • Toetst processen op hun werking en samenhang, doet voorstellen voor verbeteringen en stelt deze zo nodig op
 • Is op de hoogte van externe ontwikkelingen op het vakgebied en vertaalt ontwikkelingen naar toepasbare werkwijzen voor de organisatie

Profiel

De financieel adviseur die wij zoeken is gericht op ‘wat mag dat kosten’:

 • Heeft HBO-werk- en denkniveau, financieel opgeleid
 • Heeft kennis van en ervaring met vastgoed
 • Beschikt over kennis van vastgoedcontracten
 • Is gericht op samenwerken (extern en intern)
 • Communicatief zeer vaardig

Oosterpoort biedt

Uitdagende functie in een vooruitstrevende woningcorporatie, waarbij de ketensamenwerking centraal staat en waar de komende jaren het verschil wordt gemaakt.

Reageren

Geïnteresseerd en gekwalificeerd? Dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren door op de website van K+V op de vacature te reageren. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kunt u bij uw reactie vermelden. Deze opdracht is in behandeling bij Helga Bijker, partner (06 22 69 85 99) en Johannes Arets, directeur (06 10 26 04 80).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek wordt gevraagd online een persoonlijk profielmeting te maken.