Ketenregisseur (vast)

Vakman/-vrouw met handelingskracht integraal inzetbaar

Over Oosterpoort

Woningcorporatie Oosterpoort in Groesbeek wil voor haar klanten goed en betaalbaar wonen mogelijk maken (5.000 woningen). Een plezierig thuis, dat kwantitatief maar vooral ook kwalitatief aansluit bij de vraag. Hierin schuilt de overtuiging dat klantgedreven werken de enige wijze is om het maatschappelijke doel van Oosterpoort te realiseren. Dat staat er mooi, maar er wordt hard aan gewerkt en de eerste stappen zijn gezet. Met een kleinere en wendbaardere organisatie en een sterk naar buitengerichte cultuur, wil de organisatie haar ambitie van “een plezierig thuis” realiseren. Samen met partners, publiek en privaat. Ketensamenwerking is de enige logische manier van werken. Samenwerken ‘buiten’ stelt hoge eisen aan het samenwerken ‘binnen’.

Vanuit dat klantperspectief ligt er een stevige agenda. Het portfoliobeleid actualiseren en afstemmen op gemeentelijke woonvisies, met inbreng van de huurdersvereniging en vanuit kennis en kunde van de organisatie en van vastgoedketenpartners. Parallel hieraan moet ook de dagelijkse dienstverlening doorgaan en verbeterd worden en moeten betere producten voor de huurders en voor specifieke, minder zelfredzame groepen gerealiseerd worden. Dit allemaal vanzelfsprekend passend binnen de bedrijfsvoering; tijd en budget.

In een platte structuur met een directeur-bestuurder en een manager hebben adviseurs veel verantwoordelijkheden.

Taken en verantwoordelijkheden

Binnen het team Strategie en Regie ligt de kern van de organisatie om op strategisch, tactisch en operationeel niveau de verschillende perspectieven met elkaar in verbinding te brengen: vastgoed, de klant/huurder en de bedrijfsvoering.

Voor het uitwerken van deze agenda: strategisch vastgoedadviseur, die in afstemming met de klant-/ketenadviseurs en financieel adviseur hieraan vorm gaan geven. Deze adviseurs vertalen landelijke en regionale (markt) ontwikkelingen naar strategische mogelijkheden voor de organisatie en fungeren als klankbord voor de directeur-bestuurder. Hij/zij adviseert over marktontwikkelingen en uitkomsten van (markt) onderzoeken in voorstellen voor beleids- en strategiewijzigingen en werkt deze uit. Iedere adviseur heeft daarbij een ander accent en uitgangspunt; de kracht ligt erin deze accenten en capaciteiten met elkaar in verbinding te brengen.

De ketenregisseur, schaal J

De ketenregisseur opereert op tactisch en operationeel niveau, met een groot gevoel voor de klant/huurder en kennis van het vastgoed. Op het punt van het assetmanagement is het raakvlak met de strategisch adviseur. Vanuit een technisch perspectief wordt de kwantitatieve en kwalitatieve woningvoorraad bewaakt. Het gaat daarbij om verbouw en/of nieuwbouw. Is gericht op het tactisch uitvoeren; ‘wat doen we hoe’.

 • Draagt bij aan voorbereiding en monitoren onderdelen van jaaropdracht
 • Denkt mee over, zorgt voor besluitvorming over aanpak per wooncomplex aan de hand van de kernenaanpak
 • Draagt bij aan aanpak complexen, respectievelijk het monitoren
 • Werkt tactisch beleid uit in uitvoeringsbeleid respectievelijk programma (bijvoorbeeld aanpak asbest)
 • Kostendeskundigheid: bewaakt prijs-kwaliteitsaspect
 • Werkt met evenknieën in keten (extern en intern)

Profiel

De ketenregisseur die wij zoeken:

 • Heeft HBO-werk- en denkniveau, technisch en bouwkundig opgeleid
 • Heeft ervaring met portfolio & assetmanagement
 • Is gericht op samenwerken (extern en intern)
 • Opereert stevig richting ketenpartners
 • Is communicatief zeer vaardig
 • Beschikt over kennis van de volkshuisvesting

Oosterpoort biedt

Uitdagende functie in een vooruitstrevende woningcorporatie, waarbij de ketensamenwerking centraal staat en waar de komende jaren het verschil wordt gemaakt.

Reageren

Geïnteresseerd en gekwalificeerd? Dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren door op de website van K+V op de vacature te reageren. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kunt u bij uw reactie vermelden. Deze opdracht is in behandeling bij Helga Bijker, partner (06 22 69 85 99) en Johannes Arets, directeur (06 10 26 04 80).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek wordt gevraagd online een persoonlijk profielmeting te maken.