Lid van de Raad van Commissarissen

U kunt niet meer reageren

Oosterpoort zorgt voor een fijn thuis voor haar huurders. Dat is meer dan alleen een dak boven het hoofd. Het gaat om een comfortabel klimaat, een huis dat past bij de woonbehoefte, betaalbare maandlasten en een fijne leefomgeving. Wij zijn er voor mensen die niet zelf kunnen voorzien in een woning. Bijvoorbeeld door een laag inkomen, door een speciale zorgbehoefte of door een urgente behoefte aan een woning. Wij zetten ons actief in voor ruim 5000 huishoudens in de gemeenten Berg & Dal en Heumen.

De Raad van Commissarissen van Oosterpoort zoekt:


Lid van de Raad van Commissarissen
Een huurderscommissaris met gevoel voor sociale volkshuisvesting


In onze Raad van Commissarissen ontstaat deze vacature vanwege het bereiken van de maximale zittingsduur van één van onze leden. De kandidaat treedt toe op voordracht van Huurders Vereniging Woonbelang. Wij zoeken een kandidaat met een passie voor maatschappelijk ondernemen en oog voor een klantgedreven organisatie die bovendien:

  • Kennis en ervaring heeft op het brede spectrum van wonen, affiniteit heeft met welzijn en zorg, gevoel heeft voor politieke processen

en

  • bereid is om op voordracht van Huurders Vereniging Woonbelang zitting te nemen in de Raad van Commissarissen en actief contact te onderhouden;
  • een actieve maatschappelijke rol vervult;
  • ervaring heeft met toezicht houden;
  • gericht is op samenwerken en bruggen kan bouwen;
  • een sterk gevoel heeft voor governance en integriteit hoog in het vaandel heeft staan;
  • een binding heeft met en kennis heeft van de regio Arnhem-Nijmegen.

Lees meer over de Raad van Commissarissen. Lees hier de volledige beschrijving van het functieprofiel en profielschets.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen kent een werkbelasting van ongeveer 150 uur per jaar. De zittingsduur is vier jaar, waarna herbenoeming voor nog eens vier jaar kan volgen. Een lid van de Raad van Commissarissen ontvangt een maatschappelijk passende vergoeding. Gezien de samenstelling van de Raad van Commissarissen, verzoeken wij vrouwen nadrukkelijk om te reageren.

Procedure
Een sollicitatiecommissie behandelt uw reactie en voert het gesprek met de uitgenodigde kandidaten. Deze commissie bestaat uit drie leden van Huurders Vereniging Woonbelang, twee leden van de Raad van Commissarissen en wordt adviserend ondersteund door de directeur-bestuurder en bestuurssecretaris van Oosterpoort. De gesprekken met de kandidaten vinden plaats in de week van 25 maart en in de week van 1 april 2019.

Na eventuele selectie vindt de verplichte Fit&Proper-test plaats door de Autoriteit woningcorporaties. Bij een positief oordeel van de Autoriteit vindt de formele benoeming plaats.

Sollicitatie

Heeft u vragen over de rol en functie van de Raad van Commissarissen of over deze functie in het bijzonder? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw F. Aarts, lid van de Remuneratiecommissie en huurderscommissaris via telefoonnummer (024) 360 87 68 of met de heer E. Janssen, directeur-bestuurder via telefoonnummer (024) 399 55 30.

Heeft u belangstelling voor deze functie? Dan zien wij uw reactie voorzien van uw Curriculum Vitae graag uiterlijk 3 maart 2019 tegemoet. U kunt deze per e-mail richten aan sollicitatie@oosterpoortwoon.nl, onder vermelding van “sollicitatie lid Raad van Commissarissen”.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren