Gemeenten en prestatieafspraken

Met prestatieafspraken leggen we met gemeenten en huurdersorganisaties afspraken vast over de activiteiten in het komende jaar. Voordat we de afspraken maken, doorlopen we een paar stappen. U leest deze hieronder.

  1. We overleggen met huurdersorganisatie HV Woonbelang.
  2. Vervolgens maken we een overzicht van voorgenomen werkzaamheden.
  3. Voordat we het stuk formeel indienen, leggen we het overzicht van voorgenomen werkzaamheden ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen.
  4. Voor 1 juli overhandigen we het overzicht aan beide gemeenten.
  5. Daarna overleggen we op basis van het overzicht. Daarmee komen we tot de gezamenlijke prestatieafspraken voor 15 december.
We werken met zowel meerjarige afspraken als jaarafspraken. Aan de rechterkant vindt u de laatste prestatieafspraken per gemeente.

Meerjarige afspraken