Profiel bestuurder

Naam directeur-bestuurder:

Kees van Kampen

Geboortejaar


1970

Werkzaam bij Oosterpoort

14 juni 2021

Duur van benoeming

Onbepaald