Afrekening servicekosten

In sommige gebouwen betaalt u mee aan de kosten van de gemeenschappelijke ruimtes. Denk hierbij aan een voorschot voor elektra (verlichting en lift), schoonmaak of ramen wassen.

Jaarlijkse afrekening

Eén keer per jaar ontvangt u een afrekening van deze servicekosten. Hierin verrekenen we de betaalde voorschotten met de werkelijke kosten. Ook maken we op dat moment een schatting van de nieuwe voorschotten.

Wanneer?

Elk jaar ontvangt u begin april de afrekening over het jaar ervoor. Dan zijn de werkelijk gemaakte kosten bekend en hebben we die gecontroleerd.

Geld terug of bijbetalen?

We proberen de voorschotten zó te schatten dat u niet hoeft bij te betalen. Toch lukt dat niet altijd. U moet dan een deel bijbetalen. Krijgt u geld terug? Dan maken we dit binnen drie weken na het versturen van de afrekening aan u over.

Servicekostenpakket veranderen

Het kan zo zijn dat u samen met de bewoners van uw gebouw wil dat er iets verandert. Bijvoorbeeld dat we vaker komen schoonmaken. Wil 70% of meer van de bewoners van een gebouw dit? Dan kunnen we het servicepakket aanpassen. Een bewonerscommissie kan hierin een nuttige rol vervullen.