Gezocht: lid Raad van Commissarissen Oosterpoort

Oosterpoort zorgt voor een fijn thuis voor haar huurders. Dat is meer dan alleen een dak boven het hoofd. Het gaat dan ook om een comfortabel klimaat, een huis dat past bij de woonbehoefte, betaalbare maandlasten en een fijne leefomgeving. Wij zijn er voor mensen die niet zelf kunnen voorzien in een woning. Bijvoorbeeld door een laag inkomen, door een speciale zorgbehoefte of door een urgente behoefte aan een woning. Wij zetten ons actief in voor ruim 5000 huishoudens in de gemeenten Berg & Dal en Heumen.

De Raad van Commissarissen van Oosterpoort zoekt een:

een lid Raad van Commissarissen met deskundigheid op het gebied van wonen en verduurzaming

In onze Raad van Commissarissen ontstaat deze vacature vanwege het bereiken van de maximale zittingsduur van één van onze leden. Wij zoeken een kandidaat met een passie voor maatschappelijk ondernemen, die samenwerken in de vorm van ketensamenwerking onderschrijft, oog heeft voor een klantgedreven organisatie en die bovendien:

  • kennis en ervaring heeft op het brede spectrum van wonen en duurzaamheidsontwikkelingen;
  • affiniteit heeft met innovaties op het gebied van wonen en duurzaamheid;
  • een actieve maatschappelijke rol vervult;
  • een sterk gevoel heeft voor governance;
  • gericht is op samenwerking.

Lees meer over de Raad van Commissarissen. Lees hier de volledige beschrijving van het functieprofiel en profielschets.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen kent een werkbelasting van ongeveer 200 uur per jaar. De zittingsduur is vier jaar waarna herbenoeming voor nog eens vier jaar kan volgen. Een lid van de Raad van Commissarissen ontvangt een maatschappelijk passende vergoeding.

Procedure

Een sollicitatiecommissie behandelt uw reactie en voert het gesprek met de uitgenodigde kandidaten. Deze commissie bestaat uit leden van de Raad van Commissarissen en wordt adviserend ondersteund door de directeur-bestuurder en P&O-adviseur van Oosterpoort. De briefselectie is op 1 maart 2021, daarna ontvangt u reactie of u op gesprek mag komen. De gesprekken met de kandidaten vinden plaats op maandag 22 maart 2021. De tweede gesprekronde is op maandag 29 maart 2021.

Na eventuele selectie vindt de verplichte Fit-&Propertest plaats door de Autoriteit Woningcorporaties. Bij een positief oordeel van de Autoriteit vindt de formele benoeming plaats.

Sollicitatie

Heeft u vragen over de rol en functie van de Raad van Commissarissen of over deze functie in het bijzonder? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw F. Aarts, voorzitter van de Raad van Commissarissen en huurderscommissaris via telefoonnummer (024) 322 22 55 of met de heer E. Janssen, directeur-bestuurder via telefoonnummer (024) 399 55 30.

Heeft u belangstelling voor deze functie? Dan zien wij uw reactie voorzien van uw curriculum vitae graag uiterlijk 14 februari 2021 tegemoet. U kunt deze per e-mail aan ons richten, onder vermelding van "Sollicitatie lid Raad van Commissarissen".