Woonfraude

We vinden het belangrijk dat u fijn woont, in een prettige buurt of wijk. Daar zetten we ons dagelijks voor in. Zo controleren we bijvoorbeeld op woonfraude. Helpt u ons mee?

Wat is woonfraude?

Woonfraude is het overtreden van de regels van de algemene huurvoorwaarden. Deze regels leest u in uw huurcontract. Woonfraude veroorzaakt vaak overlast, zoals geluidoverlast, illegaal voorkruipen of onveilige situaties. Denk aan kortsluiting of brandgevaar. Heeft u het vermoeden dat iemand in uw wijk zich schuldig maakt aan woonfraude? Laat ons dit dan weten.

Wat zijn voorbeelden van woonfraude?

Hieronder staan een aantal voorbeelden van woonfraude.

  • Het doorverhuren aan familie, vrienden of derden.
  • Onderverhuur van een kamer of woning zonder toestemming van ons.
  • (Bijna) nooit in de huurwoning zijn.
  • Hennepteelt, drugsverkoop, prostitutie of andere illegale praktijken in de woning.
  • Gebruik van de woning als winkel, kantoor of opslag zonder toestemming van ons.

Wat doen we bij woonfraude?

Bij een vermoeden van woonfraude beginnen we een onderzoek. Is er inderdaad sprake van woonfraude? Dan ondernemen we actie. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een bewoner de woning moet verlaten, dat hij of zij een paar jaar geen woning meer mag huren bij ons of dat we een boete geven.

Wat kunt u doen?

Een vermoeden van hennepteelt, drugshandel of prostitutie kunt u melden bij:
  • de politie, via (0900) 88 44;
  • Meld Misdaad Anoniem, via (0800) 70 00.
Heeft u een vermoeden van woonfraude? Dan kunt u bij ons een melding doen. We behandelen uw melding altijd anoniem en in vertrouwen. Wel ontvangen we graag uw gegevens. Zo kunnen we u benaderen als we vragen hebben. Uw hulp zorgt ervoor dat we woonfraude nóg beter kunnen aanpakken. Zo zorgen we samen voor een veilige en fijne leefomgeving voor iedereen.

Heeft u vermoeden dat er woonfraude wordt gepleegd?

Direct bij ons melden