Governance

Voor woningcorporaties geldt de Governance Code Woningcorporaties. Volgens deze code moeten corporaties zich open en transparant verantwoorden naar belanghebbenden en toezichthouders. We staan volledig achter deze uitgangspunten.

Twee bestuurslagen

We werken samen met een directeur-bestuurder en een Raad van Commissarissen. De rol en taken van ons bestuur en onze toezichthouders liggen vast in statuten. Daarnaast hebben we een bestuursreglement en een reglement RvC. De Raad van Commissarissen hanteert voor haar taken het toezichts- en toetsingskader.

Belanghebbenden

We hebben verschillende belanghebbenden. Denk aan huurdersorganisaties, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en lokale ondernemersverenigingen. We hechten veel waarde aan hun visie op onze organisatie, doelen en strategieën. Daarom zijn we regelmatig in gesprek met hen.

Raad van Commissarissen

Oosterpoort werkt, net als andere woningcorporaties, met een Raad van Commissarissen. Lees hier wat de Raad van Commissarissen doet en wat de samenstelling is.