Ketensamenwerking

U wilt comfortabel wonen voor een betaalbare prijs. Daarom werken we zo efficiënt mogelijk samen met een onderhouds- en een bouwbedrijf. Deze bedrijven zijn onze strategische partners waarmee we onze woningvoorraad op orde houden en onze service richting bewoners zo goed mogelijk inrichten. We noemen dat ketensamenwerking. U leest hieronder wat dat voor u betekent.

We werken samen aan verbeteringen

Ketensamenwerking wordt in veel sectoren gebruikt om producten en diensten te verbeteren. Zo ook in de bouw, renovatie en onderhoud. We werken samen in een keten met KlokGroep en De Variabele via het KetenIntegratieCentrum. We hebben vaste afspraken gemaakt over het onderhoud van onze woningen, zodat de uitvoerende partij u sneller helpt. De tijd die we daarmee besparen, steken we in het verduurzamen van woningen. Zo dragen we bij aan de klimaatdoelen en gaat uw energierekening omlaag.

Onze partners denken mee in het voortraject

Samen met onze ketenpartners werken we aan innovaties. U heeft als bewoners zo min mogelijk last van onderhoud- en renovatiewerkzaamheden. Zo heeft de ketensamenwerking gezorgd voor een nieuwe aanpak voor het renoveren van badkamers, toiletten en keukens. Bewoners kunnen nu sneller genieten van een moderne keuken, een fris toilet en een fijne badkamer.

Voorbeeld van een geslaagd project

Een mooi resultaat van ketensamenwerking is een project in Malden. We knapten de woningen aan de Randwijksingel en de Kroonsingel in 2018 flink op. Dit deden we door daken te vernieuwen en te isoleren en door kozijnen te vervangen. Ook isoleerden we de vloeren en vernieuwden we de gevels.

De ketensamenwerking bedacht voor de start van het project oplossingen om het energieverlies van de woningen te beperken. Ook wilden we er samen voor zorgen dat bewoners zo min mogelijk last hadden van de werkzaamheden. We kijken met een tevreden gevoel terug op de renovatie. Die is namelijk erg goed gelukt! Het grootste deel van de bewoners was tevreden met de communicatie, de werkzaamheden en het resultaat. Zo werken we aan ons doel om voor klanttevredenheid het cijfer 8 te krijgen.

Ketensamenwerking 3.0

Inmiddels werken we alweer acht jaar met strategische ketenpartners samen. Nu zijn we bezig om voor de komende vier jaar afspraken te maken. We blijven bouwen aan het onderlinge vertrouwen, betere processen, meer innovatieve oplossingen en snellere opleveringen. Sinds 2012 hebben we in totaal meer dan 20% bespaard op de kosten. Ook zijn we er trots op dat de huurkosten bij ons minder hoog zijn dan in de rest van het land! Dat is belangrijk voor ons, want we werken tenslotte met uw geld. En dat geld willen we zo goed mogelijk besteden.

We werken samen met:

Ketenintegratiecentrum

Strategische partners