Bestuur en toezicht

Woningcorporaties zijn maatschappelijke organisaties. Een goede uitvoering van het maatschappelijk ondernemerschap is zeer belangrijk voor het vertrouwen van de samenleving. We geven graag inzicht in ons bestuur en toezicht en laten zien hoe deze invulling kan bijdragen aan het vertrouwen.

Governance

Voor woningcorporaties geldt de "Governance Code Woningcorporaties". Volgens deze code moeten corporaties zich open en transparant verantwoorden naar belanghebbenden, zoals bewoners, samenwerkingspartners en toezichthouders. Lees meer over onze governance.

Profiel bestuurder

Benieuwd naar het profiel van onze directeur-bestuurder van? Bekijk het profiel van Kees van Kampen.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt onder andere toezicht op Oosterpoort. Zo ziet zij bijvoorbeeld toe op de koers, de uitvoering van volkshuisvestelijke en maatschappelijke taken en de financiën. Lees verder over de Raad van Commissarissen.